Søknadsskjema

Søknadsskjema utstillarar
Utstillingane er lørdag 22. og søndag 23.juni. Frist 10.april - Me tek i mot søknader også etter fristen dersom me har plass, og produkta passar inn.
Kryss av for størrelse!
Skriv inn antal ønska lengdemeter (Standard 6m dybde - Minimum leige nok 1200,- + mva for 3 meter/ +175,- + mva pr.meter for overskytande over 3m).
Obs, begrensa tilkoplingar (Nok 350,- + mva)
2 utstillar/id armbånd er inkludert i standleiga. Treng du fleire, skriv inn antal her (Nok 100,- + mva pr ekstra band).
Nok 350,- inkl. straum + 12% mva - Obs begrensa plassar. Dei som søker om standplass først vert prioritert. Skriv inn antal meter plass her!

Utstillarreglar finn du her!

Viktig info:

Det er ingen refusjon av standleiga etter at standplassen er bekrefta (unntak ved legeerklæring).

  • Utstillarar må ha med seg alt utstyr sjølve, slikt som bord, stolar, hyller, ekstra belysning, skøyteledning til straum osv. 
  • Røldalsmarknaden ynskjer breidde og kvalitet i vareutvalet, og prøvar å begrensa det til to utstillarar med same vareslag, og har rett til å sortera. 
  • Vær nøye på å fylle i skjemaet med riktige opplysningar. Velg rett størrelse på standplass, hugs straum, og ikkje gløym å rekna med draget på campingvogna, hengaren for standplassane står tett i tett!