For utstillarar

Røldalsmarknaden har ca 100 utstillarplassar fordelt mellom standar inne i 2 store 10×30 meter telt, samt utestandar rundt telta på Idrettsplassen. Standane inne vert oppdelt med lett-telt/båsar på 3m modular. Dvs at du kan søke om opptil 9m lengde i telta.

Dei fleste utestandar har 6m standard dybde, og du kan søke om plass frå 3 lengdemeter og oppover. Har du spesielle plassbehov freister me å tilpassa dette om det er praktisk muleg.

Utstillingane på Idrettsplassen er frå lørdag kl.10-17 og sundag kl.11-17

Klikk her for søknadsskjema med prisar!