Kåring av årets stand

Kvart år kårar ein jury «Årets stand». Juryen har lagt vekt på desse punktene:

  • Synsinntrykk
  • Innhald / utstilling / varepresentasjon
  • Produktkvalitet
  • Kundebehandling

    Vinnar i 2023 var Kristin Paulsen, som då vann heder og ære, samt gratis standplass i 2024.

    Tilbake til programoversikt

Demo gamalt handverk – Korgfletting og Kjipebinding

Samson Øvstebø og Hege Iren Aasdal held salsutsilling og demo på korgfletting, kjipebinding, tauverk mm. Dette er handverk som går mange hundre år tilbake i tid. I tillegg kan du melde deg på kurs i «Lindebast» (Søndag 25.juni kl.12.00-14.30) Pris på kurset er nok 400,- Påmelding til post@roldalsmarknaden.no – Begrensa plassar, så første mann til mølla. Handverkarane held til i telt på marknadsplassen.