Billettar

Billettar til Teltfest vert lagt ut når det er klart for 2023!

Inngong marknadsplassen dagtid kjøpes ved inngang
på Vipps el kort (Me tar og kontanter ved krise)

Prisar inngong dagtid (inkluderer parkering):

Vaksen: Nok 140,-
Born 6-15: Nok 70,- (Born under 6 år gratis)
2-dagars billett: Vaksen Nok 230,- / Born 6-15 år nok 100,-
Familiebillett, 2 vaksne og 2 born: Nok 350,-