Billettar

Billettar til Teltfest 2024 vert lagt ut når dette er klart utpå nyåret.

Me gjer merksam på at det er billigare å kjøpe billettar til kveldsarrangement på førehand på nett el ved inngongen.

Billettprisar i 2023:
Teltfest fredag: 595,- / Kjøp i døra 650,-
Teltfest lørdag: 450,- / Kjøp i døra 500,-
To dagars billett kveld: 850,- / Kjøp i døra 950,-

Billettar til inngong marknadsplassen dagtid kjøpes og betales ved inngang
med kort. Me tek og Vipps kort (og kontanter ved krise)..

Prisar inngong dagtid (inkluderer parkering):

Vaksen: Nok 140,-
Born 6-15: Nok 70,- (Born under 6 år gratis)
2-dagars billett: Vaksen Nok 230,- / Born 6-15 år nok 100,-
Familiebillett, 2 vaksne og 2 born: Nok 350,-