Kåring av årets stand

Kvart år kårar ein jury «Årets stand». Juryen har lagt vekt på desse punktene:

  • Synsinntrykk
  • Innhald / utstilling / varepresentasjon
  • Produktkvalitet
  • Kundebehandling

    Vinnar i 2023 var Kristin Paulsen, som då vann heder og ære, samt gratis standplass i 2024.

    Tilbake til programoversikt