Demo, kurs og utstilling av gamalt handverk – Kjiper, korger og lindebast.

Samson Øvstebø og Hege Iren Aasdal er nåken av svært få her i landet med god kunnskap om korgfletting. Dei kjem til marknaden med demo, kurs, utstilling og sal av gamalt handverk – Kjiper, korger og lindebast.

Dei vil og ka kurs i «Fletting av tradisjonelle korger av høvla furuspon«

Fururspon har tradisjonelt vore mykje brukt til korger, og spon har vore delt for hand og høvla med høvel. Sponkorger krever tettvokst og rettvokst furumaterial.  På marknaden kan du komme og lage deg ei sponkorg! Det er plass til 4 stk om gongen og me begynner kvar heile time.  Du får lage deg ei skråfletta sponkorg av høvla furuspon, og lære om materialet og utvinninga av dette. Det er berre å kontakta Hege Iren el Samson på standen rett etter inngonspartiet.

Tilbake til programoversikt